• ساخت کشور هلند
  • ترکیب ایده آلی از پارفین،میکرو وکس و موم زنبورعسل
  • مناسب برای پروتزهای پارستیل
  • دارای استحکام فوق العاده